Kan bli kritisk for matforsyningen


Publisert: 01.05.2021

Grøntprodusenter og andre bønder i Vestfold og Telemark har store problemer med å skaffe tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft i vår. Det får store konsekvenser for produksjonen av grønnsaker, frukt og bær i vårt distrikt. Men det er ikke bare produsenter og bønder som vil lide av dette.

Morten Andersen, daglig leder i GPS

Usikre markedsutsikter for grønnsaker, frukt og bær

Morten N. Andersen, daglig leder i Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) og en av dem som kanskje kjenner markedet for grønnsaker, frukt og bær best i Norge, peker på at norske forbrukere vil kunne få problemer med å finne en del frukt- og grøntprodukter i hyllene; – Usikkerheten er stor, og ut i fra det vi vet i dag er det ikke sikkert at det er god tilgang på varer i fra Europa utover våren, sommeren og høsten. Værforholdene kan erfaringsmessig gi betydelig avlingssvikt, noe som igjen vil medføre at vi vil slite med å importere de varene vi ikke får produsert i Norge. Og jeg kan bekrefte at vi får inn svært mange bekymringsmeldinger om dagen fra produsenter som ikke tror de vil klare å levere nok grønt til det norske markedet på grunn av arbeidskraftmangel.

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser på et tidligere jordvernmøte

Forsyning og beredskap

Det er ingen tvil om at matforsyning er en viktig del av vår beredskap. Også Jan Helge Kaiser, fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, bekrefter at matforsyningssituasjonen er et av temaene som bekymrer. – I tilstandsrapporten som Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sendte over til Helsedirektoratet og DSB sist uke var vi tydelige på at kombinasjonen med lite grønnsaker på lager i Norge og rapporter om usikker markedssituasjon i Europa, gjør at arbeidskraftsituasjonen for grøntprodusentene er ekstra bekymringsfull.

Landbruksdirektør Helge Nymoen

Klare signaler fra Vestfold og Telemark

Statsforvalteren har også en viktig jobb i å formidle signaler fra Vestfold og Telemark inn til regjeringen. – Vi er inne i en veldig vanskelig og fastlåst situasjon for landbruksnæringen vår. I første rekke er det tidliggrøntprodusenter og gartnerier som er hardest rammet, men langt flere vil kunne bli sterkt berørt de kommende ukene. Det er med uro vi ser hvordan situasjonen har utviklet seg og faktisk forverret seg uke for uke, sier landbruksdirektør Helge Nymoen. -Vi er kanskje det fylket som har fått kjenne situasjonen mest på kroppen frem til nå. 25% av grønnsakproduksjonen foregår her, betydelige mengder av dette er tidliggrønnsaker, og snart kommer bær og frukt som vi også er store på i landsmålestokk. Fra statsforvalterens side har vi på faglig grunnlag med sesongen 2020 i minne vært tydelige overfor Landbruks- og Matdepartementet om konsekvensene. Allerede i november 2020 tok vi opp temaet rundt innreiseproblematikk og dette har vært et gjennomgående tema frem til i dag, understreker Nymoen. Han er også bekymret for langtidseffekter: -Matproduksjon er definert som samfunnskritisk og for tiden virker det nesten som det er denne sektoren som sliter mest. Frykten vår er at dette unntaksåret kan få mange og store konsekvenser både dette året men også for framtida. Dette er andre unntaksåret på rad for mange familier og produsenter.

Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag

Både bønder, forbrukere og industri er avhengig av at arbeidskraft til mat prioriteres

– Vår jobb er først og fremst å hjelpe våre medlemmer og bønder slik at vi leverer på vårt samfunnsoppdrag; å produsere nok trygg og god norsk mat! Nå står svært mange grøntprodusenter i fare for å ikke klare dette på grunn av mangel på arbeidskraft. I tillegg står norske forbrukere i fare for å ikke få grønnsaker, frukt og bær! Vi skjønner at myndighetene er restriktive med innreise for å redusere faren for importsmitte. Men, i den grad noen nå skal prioriteres å få komme inn i landet, så må det være de arbeiderne som vi er avhengig av for å produsere mat. Det håper vi i at landbruks- og matminister Olaug Bollestad nå står opp og kjemper for på vegne av både norske bønder, forbrukere og en matindustri som er avhengig av våre råvarer for å overleve, er det krystallklare budskapet fra Aslak Snarteland, fylkesleder i Vestfold og Telemark Bondelag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag