Kamp mot antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA) hos svin


26.03.14.  Mattilsynet kartlegger antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA) hos svin, og 1150 smågrisprodusenter får besøk av Mattilsynet de neste månedene.

Folkehelsemyndighetene i Norge ønsker ikke at griser skal være en kilde til spredning av LA-MRSA i Norge, og ønsker at dyrehelsemyndighetene gjennomfører de tiltakene som er mulige for å holde forekomsten av LA-MRSA på lavest mulig nivå . Ingen andre land har forsøkt å redusere forekomsten slik det nå blir gjort i Norge. Den norske tilnærmingen er både unik og ambisiøs på vegne av dyr, produsenter og samfunn.  Les
mer hos Norges Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag