Julehilsen fra Vestfold Bondelag


Publisert: 23.12.2022

Kjære Bondelagsmedlem!

På vegne av styret i «det nye Vestfold Bondelag» vil jeg komme med en julehilsen. Jula er tid for å roe litt ned, men også tenke litt på året som har gått og ha tanker for framtida.

I året som har gått har internasjonal uro og usikkerhet gitt økt oppmerksomhet til matproduksjon og beredskap. Landbruk har blitt prioritert av regjeringen! Vi har fått tilleggsutbetaling, strømstøtte og ikke minst tidenes sum i jordbruksoppgjøret. Den gleden og optimismen dette skapte i sommer, ble dessverre raskt erstattet av usikkerhet da kostnadsveksten fortsatte og likviditeten strammet seg til.

Mitt inntrykk er at vestfoldbøndene er flinke og har lyst til å være bønder, jeg synes det er god driv i Vestfoldlandbruket. Motivasjon og dyktighet gjør en likevel ikke immun mot kostnader og usikre tider. Det er også stort strekk i laget. Noen melder om tidenes sesong, mens andre strever med å holde skuta flytende fram til tilskuddet kommer i februar. Snakk med hverandre! Det er lov å tjene penger, – og det er lov til å slite. Uansett håper jeg dere nå i jula tenker over hvilken meningsfull jobb dere har. Å produsere mat til egen befolkning i en urolig verden.  Det er verdens viktigste jobb i mitt hode.

Økt inntekt er jobb nummer 1 for Bondelaget. Det vil det også være i 2023. Mye av inntektene våre er avhengig av politikk. Den bestemmes av politikerne, og politikerne velges av folket. Vi må derfor drive et landbruk som befolkningen heier på. Vi kommer ikke utenom å tenke på mattrygghet, sporbarhet, dyrevelferd, klima og miljø. Dette henger sammen.

2023 blir for Vestfold et viktig år med tanke på avrenning til vann og ikke minst Oslofjorden. Landbruket har ikke skylda for all avrenning, men vi må være villige til å gjennomføre det vi vet fungerer. Mitt store mål for 2023 er at bøndene i Vestfold er så gode på å gjøre frivillige tiltak i RMP og SMIL, at vi slipper å innføre en forskrift slik de har fått i Viken. Da må vi våkne og vise at «gulrøtter» gjennom RMP virker, slik at vi slipper «pisken» som i en forskrift. Vestfold Bondelag skal være aktive med på å videreutvikle tiltak.

Dette siste er noe av kjernen i slik jeg oppfatter min rolle i Bondelaget. Vi skal være tøffe i forhandlinger, og hvis det blir brudd skal jeg skal stå i front for aksjoner i Vestfold. Resten av året må vi innse at vi ikke lever i et vakuum. Vi må få folk og politikere til å heie på oss. Vi må ha handa på rattet når politikk utformes. Og jeg føler vi er i en tid hvor folk heier på oss. Jeg har tro på kunnskap og dialog!

Etter deling tilbake til Vestfold Bondelag, måtte vi begynne med en helt ny Facebook-side uten følgere. I adventstida har vi brukt denne aktivt til å presentere fylkesstyret, fylkeskontoret og mange lokallagsledere. Dette har vi gjort for å vise oss fram slik at det skal blir lettere for dere som medlemmer å ta kontakt med deres lokallagsledere eller oss i fylkesstyret. Vi bruker Facebook for å gjøre medlemsdemokratiet enda bedre, – vi skal ikke flytte det dit. Vi vil bruke Facebook for å få oppmerksomhet, være synlig utad og informere om ting som skjer. Diskusjonene og meninger vil vi fortatt ha på medlemsmøter og på telefonen. Som leder i Vestfold Bondelag ønsker jeg at medlemmer skal ringe meg når de er sinte for noe, framfor å starte en splittende diskusjon på sosiale medier.  Det er også fullt mulig å kontakte andre i styret.

Er du ikke på Facebook? Fortvil ikke. All viktig informasjon til medlemmene våre legges fortsatt på nettsida www.grontfagsenter.no eller sendes på epost.

Vi ønsker et aktivt medlemsdemokrati der alle blir hørt. Etter nyttår skal vi i gang med innspill til jordbruksforhandlingene. Møt opp når lokallaget inviterer til medlemsmøte, eller ta kontakt med din lokallagsleder og fortell hva som er viktig for deg. Da får lokallaga dette med seg innen fristen 15.02. Det vil nok bli krevende forhandlinger i år også, og trøkk fra lokallaga gir forhandlingene styrke.

Takk for at du er medlem i Bondelaget og dermed bidrar til at vi står sterkere sammen. Vestfold Bondelag vil ha medlemsvekst i 2022, noe vi er veldig fornøyde med. Det blir aldri gammeldags å stå sammen for det man har tro på!

På vegne av styret i Vestfold Bondelag vil jeg ønske alle en fredelig jul og et godt nytt år!

Hans Jørgen Olsen Røren

Styret i Vestfold Bondelag. Fra venstre Magnus Rød (BU-repr), Thomas Pettersen, Ole Andreassen (3. vara), Kjell Erik Strand (1. vara), Inger Synøve Johnsen (nestleder), Karin Langaas, Hans Kristian Berge og Hans Jørgen Olsen Røren (leder). 2. vara Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg var ikke til stede.
Styret i Vestfold Bondelag. Fra venstre Magnus Rød (BU-repr), Thomas Pettersen, Ole Andreassen (3. vara), Kjell Erik Strand (1. vara), Inger Synøve Johnsen (nestleder), Karin Langaas, Hans Kristian Berge og Hans Jørgen Olsen Røren (leder). 2. vara Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg var ikke til stede.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag