Julehilsen fra Lars Petter Bartnes


25.12.14 Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, takker alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte for innsatsen i 2014. Dette gjør han i en julehilsen som er sendt alle medlemmer på e-post. Er du medlem, men har ikke mottatt nyhetsbrevet med julehilen fra bondelagslederen? Da kan det være at vi ikke har registrert e-post adressen din. Den kan du sende til vestfold@bondelaget.no så skal vi registrere den. Uansett kan du lese julehilsenen her på Grønt
Fagsenter.


Lars Petter Bartnes jul 2014

Julehilsen  


Det er litt over et halvt år siden jeg ble valgt til leder i Norges Bondelag. Sjelden har et halvår gått så fort.

De siste månedene har jeg fått sett organisasjonen fra innsida i større grad enn tidligere. Jeg visste at Norges Bondelag er en kraftfull organisasjon, men i møte med lokale tillitsvalgte rundt om i landet har jeg latt meg imponere over kunnskapsnivået, innsatsviljen, engasjementet og ambisjonene. Norges Bondelag er på offensiven, og det inspirerer meg som leder.

2014 var første hele år med en landbruksminister fra Fremskrittspartiet. Det har vært mange kamper så langt, og flere kan det bli. Regjeringas forslag om å fjerne konsesjonsloven har høringsfrist i midten av januar, og like etter går vi for fullt i gang med å forberede jordbruksforhandlingene. Dette er viktige kamper. Framtidas landbruk formes nå.

 

Et av de mange møtene jeg har deltatt på i høst, er 20-årsjubileet for Norges Nei til EU. Det var ei feiring av den breie folkebevegelsen som samlet alle EU-motstandere og var totalt avgjørende for resultatet i 1994. Norges Bondelag som organisasjon bidro sterkt og nei til medlemskap den gangen var svært viktig for landbruket. Jeg feirer også 20-årsjubileum som gardbruker i år. Som ung gardbruker var EU-avstemninga et stort spenningsmoment med tanke
på den videre satsinga. Det var behov for langsiktige rammevilkår i ei langsiktig næring, og da folket sa Nei til EU ble det lettere å planlegge investeringsløp i lengre perspektiv.

 

Norsk landbruk står overfor et veiskille også i dag. For unge som skal inn i næringa er det politikken til den sittende regjeringa som er spenningsmomentet og som skaper uforutsigbarhet.  Med landbruksminister Sylvi Listhaug i front ønsker de å endre norsk landbruk betydelig. Det uttrykte de i regjeringserklæringa da de tiltrådte i 2013, det viste tilbudet fra staten i årets jordbruksforhandlinger, og det understreker de forslagene som har blitt reist utover
høsten.

 

I dag står kampen om vi skal beholde norsk matproduksjon slik vi kjenner den, med familiedrevne gårder over hele landet. Jeg er optimist. Vi har ei sterk og viktig grasrot i organisasjonen som hver dag viser fram kvalitetene i norsk matproduksjon. Også denne gangen tror jeg at folket vil si nei. Nei til ensidig økt fokus på lave matvarepriser, til frislipp av eiendomsrettighetene, til økt sentralisering, nei til oppheving av importvern og til større enheter.


Takk for en uvurderlig innsats i 2014. Jeg vil også takke for den varme velkomsten jeg har fått som leder i Norges Bondelag, både fra tillitsvalgte, medlemmer og ansatte.

Jeg ønsker alle ei riktig god jul og lykke til med viktig arbeid i 2015!


Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag