Jordvernstrategi – fra ord til handling i Vestfold. Åpent møte i Stokke


Nasjonal jordvernstrategi – behov, bakgrunn og virkemidler

  • v/ stortingspolitiker og forslagsstiller Pål Farstad (V)

Jordvern i praksis

  • v/ Nils Vagstad, forskningsdirektør i Bioforsk

Fra ord til handling – hva forventer ungdommen!

  • apeller fra ulike ungdomsorganisasjoner og -partier

Paneldebatt med fylkespartiene

  • hvordan blir matjorda ivaretatt i partiprogrammene før valget 2015
  • partienes motivasjon for å ta vare på matjorda
  • fra fagre ord til gode vedtak

 

Vi kommer tilbake med mer info når endelig program er klart. Hold av datoen!


 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag