Jordvernprisen i Vestfold til KHV og Horten kommune


18.04.17. Jordvern Vestfold deler hvert år ut Årets Jordvernpris til en person eller organisasjon som har vist stor innsats for å sikre matjorda i sitt nærmiljø og/eller i den offentlige debatten om arealdisponering. Årets Jordvernpris 2017 gikk til Knutepunkt Horten Vest (KHV) og Horten kommune for deres innsats til beste for matjorda i forbindelse med valg av ny jernbanetrasé gjennom kommunen.

Les mer om utdelingen og begrunnelsen hos Jordvern VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag