Jordvernkonferanse for Vestfold og Telemark


Jordvernkonferansen «Matjord vokser ikke på trær» arrangeres på FN`s jorddag 5. des. 2019 i kulturhuset Ælvespeilet  i Porsgrunn kl. 09.30 – 15.30.

 

Konferansen er et oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet til landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og gjøres i samarbeid med Jordvern Vestfold.

 

Last ned program og påmeldingsinfo her


Matjord er en begrenset ressurs. Omkring 3% av Norges landareal er dyrka mark. Jordvernet omhandler matsikkerhet, verdiskaping, ivaretakelse av miljø- og kulturverdier, folkehelse, landskapsopplevelser og identitet. Jordvernet er sentralt i et internasjonalt miljø- og klimabilde. Kunnskap og bevissthet om jorda, forvaltning og bruk av denne er derfor viktig i den øvrige samfunnsplanleggingen i fylket og kommunene.

 

Arrangementet vil gi faglig påfyll gjennom dyktige innledere, økt bevissthet og muligheter for videre refleksjon! Programmet finner du her

 

Program Matjord vokser ikke på trær 5.desember 2019

 

 

Målgruppe er politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunene, samt offentlige og private planleggere, landbruks- og miljøforvaltningen i kommunene og andre med interesse for jordvern. Alle er velkomne! Siden arrangementet også omfatter lunsj, ber vi om påmelding innen 24. nov, følg link https://www.fylkesmannen.no/jordvernkonferansen-2019 

 

NB! Begrenset antall plasser så meld deg på med en gang.

 

Vi oppfordrer til å reise kollektivt da Ælvespeilet ligger nær

knutepunkt for tog og buss eller organisere samkjøring!

Jordvernkonferansen 2019 bilde og logo


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag