Jordvern Vestfold vil bli hørt i Sandefjord


20.10.16 Jordvern Vestfold føler ofte at deres høringsuttalelser “blir borte” i haugen av innkomne uttalelser. Nå ønsker de å komme i mer direkte dialog og inviterte seg selv til Sandefjord kommune. Fra administrasjonen fikk de møte landbrukssjef, plan- og bygningssjef og arealplanleggere. Leder i plan- og utbyggingsutvalget Tor Steinar Mathiassen fra Høyre (bildet) hadde også innkalt hele utvalget han
leder. Her får han overrakt kvadratmeterbrødet av leder i Jordvern Vestfold, Sigbjørn Fjørvold.

Les mer hos Jordvern VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag