Jordvern Vestfold besøkte partienes stander


11.09.15. Styret i Jordvern Vestfold har tatt mål av seg til å treffe flest mulig lokalpolitikere før valget. Lørdag bar det ut på partienes stander. -Det var stor interesse for brosjyren vi delte ut og vi ble imponert over hvor interessert de er i matjord og jordvern. Det lover godt, sier fylkesleder Vidar P. Andresen. Les mer hos Jordvern
Vestfold.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag