Jordvern i partiprogrammene?


24.09.16. Flere partier har nå offentliggjort sitt førsteutkast til partiprogram før Stortingsvalget i 2017. De regionale jordvernforeningene har sendt innspill til alle partier og følger med på hva partiprogrammene sier om vern av matjorda. Det varierer!

Les mer på www.jordvern.noALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag