Jordvern er et godt klimatiltak


11.08.19 Riktig bruk av landarealene blir avgjørende for å begrense oppvarmingen som følge av klimaendringene, det framgår i en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC). – For oss er derfor det viktigste vi kan gjøre både for klima og for å sikre matproduksjonen framover, å ta vare på de gode jordressursene vi har, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid HJørnegård. -Jordvern er derfor et godt klimatiltak.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag