Jordbruksforhandlingene fortsetter


11.05.14 Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avsluttet prosedyregjennomgangen med Staten. Den har gitt en klargjøring av partenes posisjoner. Gjennomgangen har stadfestet betydelig avstand på viktige områder som økonomisk ramme, og innretningen av mulighetene til å drive landbruk over hele landet. Statens tilbud går i retning av stordrift, mens jordbrukets forhandlingsutvalg særlig har vektlagt en variert bruksstruktur
og utnyttelse av alle jord-, gras- og beiteressurser. Forhandlingene fortsetter med sikte på å oppnå enighet om en jordbruksavtale. Forhandlingene ble åpnet fredag 9.mai og skal avsluttes seinest fredag 16. mai.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag