Jordbruksavtalen prioriterer korn, frukt og grønt


Publisert: 30.04.2020

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med Staten om en jordbruksavtale for 2021.

– I en uoversiktlig tid, har vi gjennom avtalen fått avklart rammer for norsk matproduksjon framover. Det er mer viktig enn noen gang, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Norske ressurser

De forenklede forhandlingene har omfattet færre tema enn normalt, og det har ikke vært diskutert ny politikk eller nye virkemidler i dette oppgjøret. I avtalen er det satt nye målpriser og fordelt en budsjettramme på 350 mill.kr. Disse midlene er fordelt slik at de treffer bredt både i produksjon, størrelse og geografi.

– Selv om den spesielle situasjonen landet er i, har påvirket årets jordbruksforhandlinger, følger vi opp viktige områder for næringa. Vi har økt priser og tilskudd. I avtalen viderefører vi satsingen på mer grønt, frukt, bær og potet. Det er markedsmuligheter på korn som vi ønsker å utnytte. Samlet sett har vi vektlagt en økt bruk av norske ressurser i matproduksjonen framover, sier Lars Petter Bartnes.

  • Budsjettoverføringene øker med 350 mill. kroner
  • Målprisene øker med 300-310 mill. kroner
  • Gir økte utgifter til forbruker på ca. 50 kr pr år

Les alt om jordbruksoppgjøret 2020 hos Norges Bondelag.

Kommentarer fra fylkeslederne i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag

Bondelagslederne i Vestfold og Telemark

Bondelagslederne i Vestfold og Telemark

 

På Vestfold Bondelag kan du lese Thorleif Müllers umiddelbare kommentar

På Telemark Bondelag kan du lese Aslak Snartelands umiddelbare kommentar 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag