Jordbrukets mulighet med ny regjering. Temamøte i LarvikOpphevelse av priskontroll på landbrukseiendommer?

·       Status

·       Fordel for den aktive bonden.

 

Enklere å dele landbrukseiendommer?

·       Endringen av jordloven §12.

 

Innsnevringen av odelskretsen

·       Første skritt mot fjerning av odelsrette?


Arrangør SAGA Regnskap og Rådgivning

Revetal og Larvik. se også: http://sagarr.no/temamoter/

Temaene vil bli presentert av:

 

Arne Martin Huseby, Advokat/Partner  (Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS)

 

Rolf Langeland, Megler MNE/autorisert takstmann MNITO for landbrukseiendommer (Eiendomssenteret/NLBM)

 

Gunn Cecilie Ringdal, Advokat  

(Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS)

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag