Jordbrukets krav legges fram fredag


24.04.14. Norges Bondelag kommer sammen med Bonde- og småbrukarlaget til å levere kravet fra landbruksnæringen til Landbruks- og matdepartementetet fredag 25. april 2014. Svaret fra departementet kommer mellom 5 – 7. mai. Forhandlingene skal avsluttes innen 17. mai. 

Norges Bondelags hovedfokus er at bøndene har en inntekt som sikrer et landbruk over hele landet, og som i størst mulig grad baserer seg på norske ressurser. Dette bidrar både til matsikkerhet, lavere smitterisiko og et levende kulturlandskap. Les mer hos Norges Bondelag

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag