Jordbruket starter forhandlinger med staten


08.05.18 Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i går ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018. – Målet er å komme fram til en avtale som løfter mangfoldet i landbruket og sikrer gode løsninger for å oppnå markedsbalanse. Det er stor avstand mellom statens tilbud og jordbrukets krav når det gjelder inntektsmuligheter, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Han understreker at det er stor avstand mellom jordbruket og statens løsninger, og et stort arbeid som ligger foran partene.

Les alt om jordbruksoppgjøret hos Norges Bondelag

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag