Jordbruket går med på nye forhandlinger


21.06.17 Norges Bondelag og Småbrukarlaget er enige om å gå i nye forhandlinger med staten. Stortinget har vedtatt en ramme og føringer for fordelingen av denne, og sendt oppgjøret tilbake til partene. Jordbruket følger opp Stortingets vedtak og går til møtene om å fordele midlene for et best mulig resultat for bonden ut fra våre prioriteringer og Stortingets føringer. Det første møtet er i dag onsdag
formiddag, og tidsløpet framover er ikke avklart.

Les med hos BondebladetALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag