Jorda på jordet, Hof og Holmestrand på Fjellhall


Faglig møte om klima, jord og avrenning på Fjellhall torsdag 5. november kl 19.00.

Oppsummering av områdetiltaket for Aulivassdraget i Holmestrand 
Oppsummering av Fosforforsøket i Hof
SMIL og RMP-midler
Arrangører er Bondelagene i Hof og Holmestrand, Landbrukskontoret og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.
 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag