Jord- og konsesonsloven bør gjennomgås før eventuelle endringer i priskontrollen


08.02.14. Begrunnelsen for forslaget om å oppheve priskontrollen er ikke tilstrekkelig kunnskapsbasert. Argumentasjonen er ensidig og mangler dokumentasjon. Dessuten bør ikke priskontrollen fjernes før en har hatt en helhetlig gjennomgang av jord- og konsesjonsloven. Her kan du lese mer om Norges Bondelags høringsuttalelse,
som også Vestfold Bondelag står bak, til at landbruks- og matministeren foreslår at priskontroll på landbrukseiendom skal tas bort.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag