“Jernbanen som regionutvikler” v tidl NSB-sjef Osmund Ueland


Knutepunkt
Horten Vest (KHV) inviterer til åpent møte onsdag 26. august

kl.
18.30 – 20.30, Høgskolen i Vestfold, Bakkenteigen, auditorium Larvik.

 

Temaet for
møtet er: ”Jernbanen som regionutvikler”.  Tidligere NSB-sjef Osmund
Ueland innleder om Vestfoldbanens fremtidige rolle som regionbygger og som en
del av det nasjonale jernbanenettet.

Kort om
programmet for møtet:

Åpning og
introduksjon, v/Rolf Berg, KHV

Foredrag
ved Osmund Ueland

Spørsmål og
kommentarer fra salen

Oppsummering
ved møteleder Mathilde Fasting 

Det er
anledning til spørsmål og kommentarer etter Uelands innledning. Vestfold-benken
i Stortinget og de politiske partiene i Vestfold og Horten, Re og Tønsberg
inviteres spesielt til møtet.

Formålet
med møtet er å sette den planlagte utbygging og modernisering av Vestfoldbanen
inn i et regionalt og nasjonalt perspektiv. Hvilke prinsipper og føringer bør
defineres når nye parseller med dobbeltspor planlegges på Intercity-nettet på
Østlandet, for eksempel Nykirke – Barkåker?


Aktuelle
temaer vil være:


 • Vestfoldbanens rolle og funksjon som del av
  Intercity-nettet på Østlandet.

 • Prinsipper for utbygging av Intercity-nettet på
  Østlandet som del av det nasjonale jernbanenettet.

 • Utvikling av robuste knutepunkter for fremtiden.

 • Forventninger til fremtidens jernbane.

 • Jernbanens rolle som regionbygger, arbeidsmarked og
  boligmarked. Utvikling av nye tettsteder og byer med nærhet til jernbane.

 • Prinsipper og føringer for fremtidig arealbruk og
  boligbygging. Avlastning for Osloregionen.

Alle
velkommen til valgkampens viktigste møte.

For nærmere
informasjon om møtet og Knutepunkt Horten Vest se vår nettside:

http://knutepunkthortenvest.no/  og følg KHV på
Facebook.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag