Jeg er en fri bonde!


14.04.14 -Jeg er en fri bonde, skriver Lise Kaldahl Skreddernes som er verdens nest nordligste melkebonde. -Jeg er heltidsbonde, og en som landbruksministeren sier hun vil satse på. Jeg føler det ikke slik, for sikkerhetsnettet tas bort under føttene på meg. Statsråden vil fjerne kvotetak og konsesjonsgrenser, og gjøre endringer i markedsreguleringa, noe ingen vet konsekvensen av. Alt for å slippe meg fri, for min næring er så altfor
regulert. Men reguleringa sikrer jo oss mat og meg en forutsigbar inntekt. Tror landbruksministeren virkelig at det blir lettere å rekruttere unge folk til bondeyrket hvis utgangspunktet er at man ikke kan vite hvilken pris en får for produktene en  leverer?

Les blogginnlegget hos Norsk LandbrukssamvirkeALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag