Jammen skjedde det mye i 2016!


28.02.17. Vestfold Bondelags årsmelding for 2016 er nå ferdig trykket og klar til behandling på årsmøtet 16. mars. Her finner du mye nyttig informasjon om organisasjonen, men også et eget avsnitt med fakta om vestfoldlandbruket og hilsener fra samarbeidende organisasjoner. Ikke minst viser den at Vestfold Bondelag og de 18 lokallaga holder et høyt aktivitetsnivå og stiller opp som bondens representant i mange pågående
prosesser!

Vestfold Bondelags årsmelding for 2016 kan lastes ned herALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag