Jakten på den gode jernbanetraséen – åpent jordvernmøte


Jordvern Vestfold ønsker velkommen til:

Jakten på den gode løsningen – Ny Intercity og hensynet til matjord.

Når: Onsdag 1. november kl 18-21

Hvor: Amfiet på Gjennestad vgs, Stokke

Bane NOR, ordførerne i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik, samt Fylkesmannen er utfordret på hvordan det er mulig å finne en trasé eller gjennomføre kompenserende tiltak slik at potensialet for matproduksjon opprettholdes når ny InterCity skal gå gjennom de best matjordområdene i søndre del av Vestfold.


Toppbilde Jakten på den gode løsningen Ny InterCity og hensynet til matjorda

 • Ny InterCity skal gjennom et område med landets beste matjord.

  v/planleggingsleder for InterCity Tønsberg-Larvik, Hans Jørgen Bihli

  Det er tidlig i planfasen og korridor er ennå ikke bestemt. Vi spør planleggingsledelsen i Bane NOR om de allerede ser hvilke korridorer som vil berøre minst matjord og hvilke kompenserende tiltak som kan iverksettes der matjord blir berørt. 
 • InterCity Nykirke-Barkåker ble det satt ned en «nydyrkingsgruppe».  
  • Eksempler på tiltak og rapport fra nydyrkingsgruppa  

   v/ Jon Randby, Fylkesmannens landbruksavdelig  
  • Kompenserende tiltak – kompenserer de virkelig? 

   v/ Arne Nøkland, nestleder Jordvern Vestfold
 • Innlagt pause med kaffe/te + jubileumskake 
 • Hvilken trasé ønsker ordførerne seg og hvordan vil kommunene påse at InterCity tar hensyn til matjorda i sin kommune? 
  v/ Petter Berg, ordfører i Tønsberg, Bjørn Kåre Sevik, varaordfører i Nøtterøy, Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord og Olav Nordheim, varaordfører i Larvik
 • Debatt m ordførerne ledet av Dag N Kristoffersen 

Møtet er åpent for alle interessert. Spesielt velkommen ønskes lokalpolitikere og planleggere som styrer og vedtar planene for InterCity og hvilke hensyn BaneNOR må ta gjennom Vestfold. 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag