Ja, Norge trenger fortsatt bonden!


11.04.14 Fredag startet opptrappingen mot årets jordbruksoppgjør. På fem steder i fylket stilte lokale bønder opp og delte ut potetchips, youghurt og informasjon om hvorfor vi fortsatt trenger bønder. -Det handler om hvilket landbruk vi skal ha framover og hvor mye av maten vår som skal være norsk, sier Hans Edvard Torp, fylkesleder i Vestfold Bondelag, som var på Tønsberg stasjon tidlig om morgenen. På bildet ser vi Bønder
fra Larvik, Elisabeth Hokstad, Ståle Hellenes, Karl Arnt Bårnes og Arne Martin Malerød som var på plass på Larvik stasjon fra klokka halv seks.


Kampanje 100414  Holmestrand 1 web

Camilla Røed og Christel Haugerud fra Botne og Hillestad Bondelag var på plass på Holmestrand stasjon.

 

Folk ønsker matproduksjon i Norge 

Ni av ti nordmenn vil ha et landbruk av samme omfang som i dag. Folk er glade i de råvarene norske bønder produserer. Gjennom kampanjen ønsker vi å få folk til å støtte opp om det norske landbruket. Målet er at svaret på spørsmålet om Norge fortsatt trenger bonden, skal være et klart ja.

 

Kampanje 100414 Tønsberg 3 web

Hans Edvard Torp på Tønsberg stasjon

 

Det handler om hvordan maten skal produseres 

Å dele ut landbruksprodukter er en fin måte å komme i kontakt med folk på. De fleste var positive og uttrykte støtte til norsk landbruk. Folk er opptatt av hva vi spiser, hvordan maten produseres og hvordan landet vårt skal se ut.

 

Kampanje 100414 Tønsberg 2 web

Leder i Sem Bondelag, Olav Brataas, snakker med Daniel Døderlein som venter på toget. Døderlein kjente godt til landbruket. -Jeg jobber med betalingsløsninger som spesielt gårdsutsalg kan bruke, fortalte han. Da kan kunder betale med telefonen og bonden slipper å leie kortautomat.

Kampanje 100414 Holmestrand 2 web

Åsmund Hagen og Stian Bore fra Botne og Hillestad Bondelag, Harald Lie nestleder Vestfold Bondelag deler snakker med pendlere i Holmestrand

 

Lokallaga i Vestfold deltok i kampanjen på fem steder i fyllket. Det var på togstasjonene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand, samt på ferjekaia i Horten. Flere bilder kommer på nettet lørdag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag