Internasjonalt seminar


07.01.17. Sett av fredag 10. februar til AgriAnalyses årlige internasjonale seminar i Bjørvika Konferansesenter. På programmet står utviklingen i Storbritannia og EU etter brexit. Innledere er Alan Matthews, tidligere president i The European Association of Agricultural Economists. Vi har også med oss Minette Batters, visepresident i Farmers Union. Fra norsk hold vil statssekretær Elsbeth Tronstad gi en orientering om hva brexit vil bety for Norge. Det
vil også bli en bolk i programmet om utviklingen i det europeiske melkemarkedet, og vi får besøk fra Finland, som vil fortelle oss om hvordan utviklingen er der. Les mer hos Agri Analyse.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag