Interesse for korntørke


Publisert: 09.10.2021

Våle Bondelag arrangerte torsdag 30. september korntørkekveld. 35 personer tok turen, så dette er det mange som tenker på.

Knut Søyland og Lars Kristian Rustan eier anlegget med store utendørs kornsiloer og forklarte litt om bakgrunn, gjennomføring av prosjektet og erfaringene hittil. Hans Einar Sørli fra leverandøren forklarte inngående om det tekniske.

Hans Kristian Hegg eier det neste anlegget vi så på med plantørkeløsning, han forklarte om bakgrunnen for prosjektet og tanker og vurderinger han har gjort seg. Sven Arne Heum fra leverandøren forklarte om det tekniske, 7 meter brede tørkeløp med robot til omrøring er ikke feil.

De som ble med til siste post på programmet hos fjøssystemer, fikk en konkret og fin innføring av Trygve Bore i hva fjøssystemer kan tilby av løsninger i driftsbygninger, hvorav korntørke også er en del av totalpakka de leverer.

Tusen takk til Våle Bondelag for tekst og bilder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag