Interessante tema på årsmøte i Hof Bondelag


30.10.15 Det var et allsidig program når Hof Bondelag avholdt sitt årsmøte på Voldshagan onsdag kveld. I tillegg til nytt fra Vestfold Bondelag, var tema “Gård som AS” og “Lokalmat lokalt”. Petter Åsberg Kjennerud (bilde) ble gjenvalgt som leder og resten av styremedlemmene ønsker også gjenvalg. Høydepunktet på kvelden var nok hjemmelaget middag som styret sto for. -Vi stekte kjøtt og hakka løk til lang på
natt i går, var kommentaren fra kjøkkenet. Det smakte godt!


Hof ÅM 2015 Møteleder Petter Åsberg Kjennerud

Leder i Hof Bondelag, Petter Åsberg Kjennerud, leder årsmøtet med stø hånd og glimt i øyet

 

Hof ÅM 2015 Regnskap Lene Sundhaug

Styremedlem Lene Sundhaug gjør rede for regnskapet

 

Fra årsmelding og arbeidsplan 

I tillegg til årsmøte har Hof Bondelag hatt temamøte og markvanvandring (i samarbeid med Botne og Hillestad Bondelag). De har også arrangert Åpen Gård med stort oppmøte. Hof Bondelag har hatt god kontakt med fylkeslaget og deltatt på ledermøte, årsmøte og lokallagssamlinger. Styret hadde allerede forslag til tema for medlemsmøter kommende arbeidsår, og det kom også forslag i møtet.

 

Hof ÅM 2015 Middag 1

Hjemmelaget middag slo an!

Hof ÅM 2015 Middag 2

Unge bønder i Hof møter opp i lokallaget!

Hof ÅM 2015 Middag Petter og Anne Nordbu SKarstad

Lokallagslederen har god kontakt med nyvalgt varaordfører, Anne Nordby Skarstad

Hof ÅM 2015 Barbro

Barbro Stokke fra Hof Regnskapslag

 

Ulike selskapsformer i landbruket 

Barbro Stokke forklarte på en oversiklig måte fordeler og ulemper ved ulike selskapsformer i landbruket. Det er en grunn til at enkelpersonsforetak er det valigste. Men i noen tilfeller kan DA og AS være aktuelle. -Men det blir verken ryddigere eller større lønnsomhet om man endrer selskapsform, sa Stokke.

Hof ÅM 2015 Tore Felin

Tore Felin fra TNT Landskap AS

 

Praktiske erfaringer med gårdsdrift som AS 

Tore Felin fortalte om hva TNT Landskap AS driver med. De driver gartnertjenester, landskapspleie, undervisning og nå også gårdsbruket som et AS. De er tilsammen 6 ansatte i firma. Felin fortalte om grunnene til at de nå også har tatt gårdsdrifta inn i ASet og hvilke erfaringer de har gjrot seg med dette. Tore Felin uttrykte også at han er sterkt imot at et AS skal kunne eie landbrukseiendom. Det er greit som driftsselskap, men det er altfor lett å selge dersom
pengesterke krefter ønsker å kjøpe eiendom eller en merkevarer.

Hof ÅM 2015 Tone Almehagen

Tone Almehagen og Petter Åsberg Kjennerud

 

Lokalmat lokalt 

Tone Almehagen fortalte om sitt engasjement for lokal mat og deltagelsen i VestfoldMat. Hof Bondelag vil jobbe videre med mulighetene for lokalprodusert mat i Hof og mulighetene for å få levert til butikk. Her overrekkes lokalprodusert honning.

Hof ÅM 2015 Elin Røed

Elin Røed, org sjef i Vestfold Bondelag

 

Nytt fra Vestfold Bondelag 

Elin Røed hadde innlegg om hva Vestfold Bondelag jobber med, og også hvordan de jobber med nasjonale landbrukspolitiske saker. Aktuelt var bl a de foreslåtte skatteendringene i Statsbudsjettet. Elin Røed roste Hof Bondelag for et høyt medlemstall og god aktivitet, både for egne medlemmer og utadretta aktiviteter.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag