Interessant medlemsmøte i Landkreditt


02.04.15. Tidligere i mars stilte både styreleder Knut Nordmo, distriktssjef Vuong Lu, og distriktssjef Peder Skåre på medlemsmøte i Landkreditt i Sandefjord. Her ble både historie og dagsaktuelle spørsmål tatt opp, med særlig fokus på muligheter og utfordringer ved investeringer i landbruket.


Styrelederen har ordet

Styreleder Knut Nordmo orienterte om den 100 år gamle historien til Landkreditt og om oppbygging av selskapet og om dagsaktuelle spørsmål. Distriktssjef Vuong Lu redgjorde for hva Landkreditt kan bidra med  på den enkelte gård.

 

Peder Skåre

Særlig interessant var foredraget til Peder Skåre med temaet: “muligheter og utfordringer ved investeringer i landbruket. ” Det viser seg viktig å ta utgangspunkt i de ressursene man har også menneskelig, og ikke bestandig tro at økonomiener avhengig av størrelse. Det var et svært engasjerende foredrag med god deltakelse fra salen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag