Inspirasjonsdag med gårdsbesøk i Sande


16.02.19 Tidlig i februar ble Sande Bygdeungdomslag invitert av Sande og Strømm Bondelag til inspirasjonsdag og omvisning på 3 forskjellige gårdsbruk. Det ble en veldig bra dag med oppmøte fra 7-8 ungdommer. Bondelaget innrømmer at det hadde håpet på enda flere interesserte bygdeungdommer. Til gjengjeld var det en veldig interessert og trivelig gjeng!


Dagen startet hos Per Øivin Sola kl 10. Produksjonen der er fortrinnsvis ammeku og sau.

 

Videre ble det omvisning med Lars Bjørge i Sande Samdrifts moderne løsdriftsfjøs for melkeproduksjon.

 

Siste stopp var hos Per Reese, hvor hovedproduksjonene er korn og spesialisert storfekjøttproduksjon. Reese har blant annet bygget nytt tørkeanlegg. Her ble det servert pølser med tilbehør.

 
Praten gikk godt og Bygdeungdommene hadde ingen planer om å reise da landbrukslagets leder måtte vende hjemover i 1430-tiden ihvertfall.

 

Bilder fra besøket hos Sande Samdrift:

 

SSLL Inspirasjonsdag BU i fjøset

Ungdommene var veldig interesserte!

SSLL Inspirasjonsdag BU hilser på kuer

Sande Samdrift har et moderne melkefjøs med stor produksjon

 

 

Tekst: Sande og Strømm Landbrukslag
Bilder: Sande Bygdeungdomslag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag