Inspirasjon for lokale tillitsvalgte i Vestfold Bondelag


06.02.14. I helga var tillitsvalgte fra de lokale bondelagene i Vestfold på inspirasjonssamling i Holmestrand. Der fikk de møte både ordfører, tidligere stortingsrepresentant, bondelagsadvokat og hverandre! Tilbakemeldingene tydet på at de ble inspirert. 


I helga var nærmere 30 bondelagstillitsvalgte samlet til inspirasjonskurs på Holmestrand fjordhotell. 

Ordfører i Holmestrand Alf Johan Svele på inspirasjonskurs

 

Vi ble ønsket velkommen til Holmestrand av ordfører Alf Johan Svele (H).  Svele er også leder i Vestfold Høyre.  I tillegg til å orientere om Holmestrand kom han også inn på den nye regjeringens politikk.  Han passet også på å komme med noen utfordringer til oss landbruket.

 

Høyre som organisasjon er nå svært opptatt av å ha god kontakt med grasrota si, så Vestfold Høyre føler at de har gode muligheter til å være talerør for Vestfold og formidle synspunter innover til Høyre sentralt. 

Fylkesleder Hans Edvard Torp på inspirasjonskurs

 

Fylkesleder Hans Edvard Torp svarte på noen av utfordringene fra Svele og ba han samtidig ta med noen klare forventninger fra landbruksnæringa inn til den blåblå regjeringen. -Før en landbrukspolitikk som gir forutsigbarhet, sikrer lønnsomheten, gir økt produksjon på norske ressurser, bidrar til å sikrer og utvikle bondens næringsarealer, gir trygghet for å satse og bidrar til økt rekruttering.  I tillegg håper
vi regjeringen bidrar til god dialog og samhandling med næringa og at politikerne er stolte av norsk landbruk. Verre er det ikke!

 

Steinar Gullvåg inspirerte

 

Steinar Gullvåg, stortingsrepresentant fra AP fram til valget i fjor høst, delte av sin erfaring fra livet på Stortinget og kontakten med Bondelaget. Han oppfordret Bondelaget til å opprettholde den gode kontakten med AP og at vi måtte fortsett å fore politikerne med viktig stoff og faktaopplysninger. Han gjorde også et poeng av at det var viktig å kontakte politikere “ikke bare når det brenner”!

 

Bondelagsadvokat Erling Stabell Daling 

På lørdag var bondelagsadvokat Erlend Stabell Daling invitert. Det var en engasjert bondelagsadvokat som belyste ulike juridiske sider ved dagens eiendomspolitikk, regjeringens varslede endringer og hvilke konsekvenser det ville kunne få for oss i Vestfold.

 

Resten av dagen gikk med til å snakke om lokallagenes oppgaver i 2014 og ulike oppgaver og rollespill.

 

God stemning på inspirasjonskurs 

Det ble en seanse preget av god stemning og erfaringsutveksling!

Hof og Botne Hillestad gjengen

  Her er det en gjeng fra Botne og Hillestad og Hof som som jobber i gruppe.

 

Thorstein Lie og Tor Anton Stensholt leder an i rollespill 

To nyvalgte lokallagsledere, Thorstein Lie fra Hedrum og Tor Anton Stensholt fra Lardal, leder an i rollespill.

 

Elin Røed deler ut melkebart til Ole Kind og de andre som deltok i rollespillet

Org. sjef Elin Røed delte ut sjokolade til Ole Kind og de andre som deltok i rollespill!

 

Intens jobbing for å få på plass Fakta om Larvik 

Lokallagene benyttet også helga til å lage noen faktabrosjyrer om landbruket i sin kommune. Her er det intens jobbing for å få på plass fakta om Larvik!

 

Elin Røed og Sande Svelvik gjengen 

Tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte tydet på at dette ga inspirasjon til å fortsette jobbinga for Bondelaget!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag