Inntrykk fra første dag i Irland


24.09.16. Lokallagsrepresentanter og andre deltakere på Vestfold Bondelags Ledermøte 2016 er nå på plass i Irland. Den første dagen har vært en typisk reisedag, men vi har allerede fått litt innsikt i
hvorfor Irland med rette kalles “den grønne øya”!


Allerede under innflyvningen i Dublin fikk vi se at Irland virkelig er et jordbruksland. Den irske hovedstaden var omkranset av treskede kornåkre, potetjorder og ikke minst grassenger med beitende kuer, sauer og hester.


1 Christian Anton Smedshaug med en introduksjon om irsk landbruk under lunsjen 
Med oss på turen har vi blant andre Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse og en av de fremste ekspertene på
europeisk landbruk. Under lunsjstoppet på vei fra flyplassen til Carlow, vår hovedbase under Ledermøtet, gav Smedshaug oss en rask innføring i irsk landbruk.

2 Besøk å Teagasc Oakpark, her med orientering av direktør John Spink

Like utenfor Carlow ligger Teagasc Oakpark. Det er det irske Landbruks- og matdepartementets nasjonale organ som gir integrert forskning, rådgivning og opplæring til landbruket, næringsmiddelindustrien og bygdesamfunn. Her ble vi møtt av sjefen for avlingsdepartementet John Spink. Han kunne fortelle at grasproduksjonen dominerte. Irland har også av Europas høyeste kornavlinger, men mye nedbør
og fuktig klima skaper store utfordringer både for innhøsting og soppskader.


 

3 Her får vi orientering om sortsutvikling som drives på potet

Det kunne virke som at Teagasc fungerte som en blanding av NIBIO, GRAMINOR og Norsk landbruksrådgiving. Vi ble vist rundt på hovedkontoret og her fikk blant annet se hvordan de jobber med sortsutvikling på poteter. Det er flere potetprodusenter med på turen som fulgte særlig nøye med under den sekvensen!

 


5 Det ble tid til en liten befaring på eiendommen som Teagasc disponerer

Vi fikk også en kjøretur rundt på området som Teagasc Oakpark disponerer. På turen så vi på flere forsøksfelt.

 

Dette var fra gammelt av et engelsk gods, hvor den flotte hovedbygningen var majestetisk plassert sentralt på eiendommen.


 

4 Årets gaver til de vi møter er Vidar Flåteteigens dreide stetteglass av ulike lauvtreslag

Som seg hør og bør ble de som viste oss rundt takket av med en gave. De fikk hvert sitt dreide stetteglass som Vidar Flåteteigen har laget av ulike lauvtreslag fra Vestfold.

 

Lørdag blir det flere gårdsbesøk og vi skal få hilse på det irske bondelaget.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag