Innstilt til styreplass i Norges Bondelag


Publisert: 29.05.2021

Innstillingen fra valgnemnda er klar, og valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag som gjennomføres digitalt 9. og 10. juni. Valgnemnda innstiller Thorleif Müller, Vestfold og Telemark, som nytt 1.varamedlem og da som fast møtende i styret.

Styret i Vestfold og Telemark Bondelag har sendt inn forslaget om Thorleif til valgnemnda. Her er noe av det styret la vekt på:

Kort om Thorleif

Thorleif Müller er jordbærbonde i Færder kommune. Han har tidligere produsert blomkål, rosenkål og purre til konsum og fabrikk. Thorleif har hatt verv i Gartnerhallen, men han har også gått gradene i Bondelaget. Han har vært leder i lokallaget, vært styremedlem i Vestfold Bondelag i flere år, før han i 2015 ble fylkesleder. Etter sammenslåingen til Vestfold og Telemark Bondelag i mars har Thorleif vært nestleder.

Grønt blir enda viktigere for Norges Bondelag

I mange år har Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag etterlyst styremedlemmer med kompetanse fra grøntnæringa (grønnsaker, poteter, frukt og bær). Økt produksjon av grønnsaker, frukt og bær er et satsingsområde, både for Bondelaget og myndighetene. Grøntbøndene har andre utfordringer enn bønder med korn eller husdyr. Dette er på områder som økonomi, risiko, arbeidskraft, organisering, marked og markedsordninger. Korn- og husdyrbøndene har sine markedsregulatorer representert i styret. Dette mangler for grønt. Derfor er det ekstra viktig at et styremedlem har kompetanse på grønt. Det kan også være positivt for samarbeidet med grøntbransjens organisasjoner, som Gartnerhallen og Gartnerforbundet.

Helheten i landbrukspolitikken

Gjennom ulike verv i Bondelaget har Thorleif opparbeida seg solid kunnskap og engasjement for alle produksjoner og hele landbrukspolitikken. Han har investert mye tid i å bli kjent med ulike produsentmiljø, og medlemmer i fylkeslaget opplever at Thorleif kjenner deres utfordringer, – uansett om det er grønt, korn, husdyr eller tilleggsnæringer. Thorleif har stor forståelse for landbruket i ulike deler av landet, og evner å se helhet.

Bonden som arbeidsgiver

Thorleif har vært medlem i grøntutvalget i Norges Bondelag. Han har også i mange år vært engasjert i spørsmål knyttet til bonden som arbeidsgiver og var en pådriver da Bondelaget sammen med Fellesforbundet fikk allmenngjort tariffen for jordbruk og gartneri. Thorleifs kompetanse på dette området er etterspurt av Norges Bondelag og andre fylkeslag. Thorleif deltar i Bondelagets sentrale «Beredskapsgruppe for grønt» som ble opprettet i forbindelse med koronapandemien.

Personlige egenskaper

Thorleif Müller er kunnskapsrik. Han er nysgjerrig og setter seg raskt inn i nye ting. Han lar seg lett engasjere og ser etter årsaker og sammenhenger. Thorleif snakker lett med alle typer mennesker, tar initiativ og er frimodig på organisasjonens vegne. Han er lyttende, gir ros på en naturlig måte og fremstår ikke som «allvitende». Dette legger et godt grunnlag for samarbeid med politikere og aktører som har ulike roller. Thorleif er god til å snakke slik at folk utenfor næringa forstår oss, og han har god erfaring med media.

Årsmøtet i Norges Bondelag velger nytt styre 10. juni. Her kan du se CV til alle innstilte kandidater.

Her kan du se hele innstillingen og videopresentasjon

Thorleif ble valgt som leder i Vestfold Bondelag i 2015
Thorleif ble valgt som leder i Vestfold Bondelag i 2015
Thorleif er jordbærebonde. Her har han med tidligere landbrukspolitisk talsmann i AP, Knut Storberget, ut i åkeren
Thorleif er jordbærebonde. Her har han med tidligere landbrukspolitisk talsmann i AP, Knut Storberget, ut i åkeren
Thorleif er ofte å høre på NRL Vestfold. Her blir han intervjuet om klimakalulatoren
Thorleif er ofte å høre på NRL Vestfold. Her blir han intervjuet om klimakalulatoren
Thorleif er glad i å besøke lokallag. Her er han på årsmøte i Botne og Hillestad Bondelag
Thorleif er glad i å besøke lokallag. Her er han på årsmøte i Botne og Hillestad Bondelag
Thorleif tar kontakt med politikere. Her i samtale med daværende landbruksminister Dale i en pause på årsmøtet.
Thorleif tar kontakt med politikere. Her i samtale med daværende landbruksminister Dale i en pause på årsmøtet.
Thorleif er aktiv på talerstolen på møter i Norges Bondelag. Nå håper han på en plass rundt styrebordet
Thorleif er aktiv på talerstolen på møter i Norges Bondelag. Nå håper han på en plass rundt styrebordet

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag