Innspurt for jordbrukets krav


23.04.15. Tirsdag vekslet Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krav til årets jordbruksforhandlinger. Fredag skal de levere et felles dokument til staten.  – Arbeidet med kravet fra jordbruket er en demokratisk prosess, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.  Hele organisasjonen blir dratt inn og alle 400 innspill fra lokallagene blir tatt i betraktning. Norges Bondelag har 62 000 medlemmer.  Les mer hos Norges
Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag