Innspillene fra Vestfold og Telemark på Bondetinget


Publisert: 13.06.2024

Årsmøteutsendingene fra Vestfold og Telemark har vært aktive på årsmøtet i Norges Bondelag, både med innlegg og replikker. I tillegg ble vi i år forevist til de to fremste radene i salen.

Fylkeslederne, Trude Flatland i Telemark Bondelag og Hans Jørgen Olsen Røren i Vestfold Bondelag, holdt innlegg i representantskapet på tirsdag.

Under er link til de forberedte innleggene i årsmøtet:


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag