Innspill fra Jordvern Vestfold til fylkespartiprogrammene.


30.09.14 Jordvern Vestfold håper og tror at alle partier som stiller lister ved neste års valg er bevisst sitt samfunnsansvar og synliggjør i fylkespartiprogrammet hvordan de mener matjordarealet og matproduksjonen skal økes i Vestfold. Jordvern Vestfold har nå sendt innspill til fylkespartiprogrammene.

Les mer hos Jordvern VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag