Innovasjonskonferansen onsdag godt mottatt


14.03.14. Innovasjon Norge var vertskap da over 100 bønder, politikere og fagfolk møttes til konferanse om innovasjon i landbruket i Vestfold og Buskerud onsdag 12. mars. Styreleder i IN Buskerud Vestfold Elin Røed oppsummerte sitt innlegg med at landbruket er innovativt, at landbruket er ei næringsklynge og at nedgang i arbeidsforbruk ikke trenger å være negativt.


A Salen

 

Fra venstre ser vi leder i Vestfold Bondelag Hans Edvard Torp, Jon Erik Knotten, Jon Hermann Wold Hansen og Hans Johan Kjølsrød.

 

Hensikten var blant annet å dele gode erfaringer fra lønnsom gårdsdrift. – Fokus på effektivisering og modernisering er tema for denne konferansen. Det er mange bønder som gjør mye bra i måten å organisere bedriften sin på for å skape økt lønnsomhet.

 

Til inspirasjon og erfaringsutveksling delte utvalgte lokale produsenter som har lykkes gjennom innovasjon i ulike former sine suksesshistorier.

Les mer hos Vestfold Fylkeskommune . Her kan foredraga også lastes ned. Under viser vi en del bilder.

 

A elin

 

Bildet viser org.sjef Elin Røed i Vestfold Bondelag og styreleder i IN Buskerud Vestfold.

Hun var mye innom hva innovasjon var ga eksempler på innovasjon. 

 

A. Hva er Innovasjon

 

Hun viste også til stor produktivitetsutvikling i landbruket. 

 A Aniela Njøs Tine

 

Konserndirektør Aniela Gjøs i Tine SA sa at Tine betjener over 100 småskalaprodusenter med ulike tjenester som distribusjon, fakturering m.m. Ta kontakt med oss dersom noen av dere ønsker et samarbeid.

 

A åsmund Bjertnes

 

Åsmund Bjertnæs orienterte om hvorledes deres firma har lykkes i arbeidsintensiv produksjon. Ha la vekt på visjon, informasjon,involvering og fellesskap dersom vi oppfattet han rett. Under ser vi visjonen.

 

A. Bjertnes The big idea 

Her er plansje om hva han mener er viktig for å få motivasjon  hos de ansatte.

 

A. Bjertnes teste egne ideer

 

A Brødrene freberg

 

Her ser vi Bernt Freberg  fra Nøtterøy. Han berømmet foreldrene for tidlig å ha tatt alle 3 brødrene med i diskusjonene om drifta og utviklingen på gården. De var også flinke til å dele ansvaret med oss unger og de ansatte på gården.

 

A Ådne Søyland

 

Daglig leder i Gårdsand AS Ådne Søyland fortalte om ny markedsadgang gjennom produkt- og kategoriutvikling. Bare i år satser Gårdsand på å lansere 15 nye produkter. Husk, dere må aldri prøve å lure kunden din.

 

A Øyvind Hagen

 

Øyvind Hagen fortalte at målet er å markedsføre Vestfold i utlandet slik at turistene kommer hit. Da ønsker vi å gi dem gode matopplevelser i tillegg til skjærgården vår og spesielt lys.

 

Det er nå designet 24 nye Vestfoldretter til fest og det kommer ut ny bok med disse.

 

Plansjene finner dere på linken øverst.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag