Innholdsrikt Grøntmøte


22.11.14 Torsdag var det Grøntmøte på Gjennestad for produsenter av grønt, frukt og bær. De frammøtte satte tydelig pris på både praktiske tips om den nye a-meldinga for arbeidsgivere og mer overordnede tanker om hvordan vi kan øke produksjonen og foredlingsgraden av grønt fra Vestfold. Møtet hadde også sosial verdi, og praten gikk livlig i pauser og i lunsjen. Det var referansegruppe grønt i Vestfold Bondelag
som inviterte til møtet.


Grønt 201114 Salen1

A-ordningen 

Fra nyttår innfører SSB, NAV og Skattedirektoratet en ny ordning for innmelding av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og ansettelsesforhold. Dette kalles a-medlingen og skal sendes via Altinn en gang i måneden. Anne Wirak Onsrud og Anne Kristin Mong Hansen fra MidtVestfold Regnsakp SA forklarte de nye reglene og viste på nettet hvordan dette skal gjøres. Det vil helt klart store utfordringen for produsenter med mye sesongarbeidskraft og som tidligere har innberettiget
dette selv. Fristene blir kortere og det er problemer med å få programvare til regnskap og lønn til å samkjøre. De frammøtte fikk konkrete tips om hvordan dette kan løses.

 

Grønt 201114 Bjørge Madsen

Referansegruppe Grønt  

Bjørge Madsen er styremedlem i Vestfold Bondelag og leder av referansegruppe grønt. De skal ha møte 2. desember og Madsen oppfordret produsentene til å komme med innspill til hva Bondelaget bør prioritere å jobbe med.

Grønt 201114 Thorleif Muller

Grøntutvalget i Norges Bondelag 

Thorleif Müller er medlem i grøntutvalget. Han fortale om siste nytt her. Han la vekt på nødvendigheten av å engasjere seg dersom en vil få ting igjennom. -Vi må også samarbeide, sa Müller, -det er importen som er vår konkurrent.

Grønt 201114 Bjørnar Langklep

Fagbrev gartner og agronom 

Vestfold er prøvefylke for en ny videregående utdannelse for gartner og agronom som innebærer to år på skole og to år som lærling (2+2), på samme måte som for andre fagbrevutdanninger. Hilde Aasen fra Gjennestad vgs informerte og Bjørnar Landklepp (bilde) fortalte hvorfor han som bonde vil ta imot praksiselever på gården.

Grønt 201114 Max Tangen

Grønn Forskning Oslofjorden 

Harald Hetland, prosjektleder, fortalte om hvilken rolle Grønn Forskning kan ha når produsenter eller produsentmiljø har gode ideer. Målet er mer brukerstyrt forskning og gode innovasjonsprosjekt. Max Tangen (bildet) fra 7Sense i Horten kom også å fortalte om sensorsystem for overvåking av lager som nå er til godkjenning hos Nemko. Dette er et konkret utviklingsprosjekt som kom igang etter en tenketank mellom mikro/nano-teknologimiljøet på Bakkenteigen
og landbruket i Vestfold.

 

Grønt 201114 Salen3

Flere møter for grøntprodusenter 

Til våren planlegges det et eget møte med fokus på utenlandsk arbeidskraft. Dette vil være aktuelt også for husdyrbønder. Grøntmøte slik det ble arrangert denne uka, håper vi kan bli et årlig møte.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag