Inngår jordbruksavtale


16.05.19 Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020. – Jeg er fornøyd med at det kom til en avtale og at forhandlingsutvalget har oppnådd en mulighet for noe reduksjon av inntektsavstanden mellom jordbruket og andre grupper, sier leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller. – Reduksjonen er liten, men prinsipielt viktig. Det er første gang siden 2013 at vi har oppnådd mer enn kronemessig
lik utvikling som andre grupper. 


Korn er viktig i Vestfold 

 

Kornproduksjonen i Norge går ned, og det ble varslet er storsatsing på korn.

 

– Avtalen er noe bedre enn statens tilbud for kornprodusentene, sier Müller, – Jeg registrerer at dette er så langt vi kom, og at det er et skritt i riktig retning. Økt kornproduksjon er viktig for sjølforsyning og bruk av jorda i hele landet.

 

 

Satsing på grønt 

Partene er enige om en omfattende innovasjon- og vekstpakke for norsk frukt, bær, grønnsaker og potet.

 

–        Vi vil utnytte markedsmulighetene som ligger i forbrukernes ønske om mer norsk frukt, bær og grønnsaker, sier Thorleif Müller. – Det er viktig at veksten kommer på norske produkter, vi har allerede en stor importandel her.

 

Resultater, tross tøffe tak 

 

Norges Bondelag arbeider for et mangfold av bønder fra gårdsbruk med ulike størrelser og produksjon over hele Norge. Slik mener vi at framtidens norske landbruk skal være. 

 

–         Vi vil ha bønder i hele landet. De skal bruke jorda og skape verdier, sier Müller. – Gjennom forhandlingene har forhandlingsutvalget klart å dra regjeringen nærmere våre løsninger enn utgangspunktet har vært de siste årene.

 

Utvidelse av jordbruksfradraget 

 

Jordbruket har fått gjennomslag for skattelette gjennom at jordbruksfradraget øker. Dette gir særlig utslag for små og mellomstore bruk.

 

Viktige gjennomslag for næringa i årets jordbruksavtale: 

  • Kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper 
  • Lanserer innovasjons- og vekstprogram på frukt og grønt 
  • Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag 
  • Styrker ordninger til fordel for små og mellomstore bruk  
  • Styrke velferdsordningene 
  • Styrke klima- og miljøvirkemidler 
  • Økt prisnedskriving på korn slik at råvarer til kraftfôr øker med 2 øre selv om fôrkornprisen økes med 12 øre

Økonomisk ramme
Ramme: 1240 mill. kr
Gir mulighet til inntektsøkning på  20.600 kr per årsverk i 2020, andre grupper får 20.000 kr.

 

Har kan du laste ned sluttprotokollen 

Dersom noe ikke er omtalt her, er det statens tilbud som er avtalen


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag