Inngår avtale med staten


16.05.18 Onsdag ettermiddag ble Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag enige med staten om en jordbruksavtale for 2019, etter ni dager med forhandlinger. – Forhandlingsutvalget har greid å styrke mulighetene for å balansere markedet for svin og sau, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. -Spesielt svin er en veldig viktig produksjon i Vestfold og dette betyr mye for oss. 


Avgjørende for langsiktig matproduksjon 

 

Markedsregulering er en av de viktige ordningene som sikrer at vi kan ha landbruk i hele Norge, og som gir bønder forutsigbarhet og muligheten til å drive langsiktig matproduksjon.  

 

– I Vestfold henter mange bønder den største delen av inntektene fra markedet. Et marked i balanse er derfor svært avgjørende for inntektsmulighetene, sier Müller. -De virkemidlene vi har fått nedfelt i denne jordbruksavtalen, er en god start. Med videre arbeid kan dette bidra til å sikre muligheten for langsiktighet og økonomisk utvikling

 

– For landbruket i Vestfold er satsing på korn og grønt også viktig, sier Müller. -Dette er tydelig i årets avtale.

 

Staten har kommer jordbruket i møte når det gjelder velferdsordninger i landbruket. 

– Vi er glad at staten anerkjenner at velferdsordninger for ferie og fritid, og ikke minst ved sykdom, er viktig for rekruttering til landbruket, sier Müller. – Dette har også vært et tydelig krav fra våre lokallag.

 

Resultater, tross vanskelig utgangspunkt 

 

Utgangspunktet for årets jordbruksforhandlinger var jordbrukets krav på 1830 millioner kroner, som ble møtt av et tilbud på 1000 millioner kroner. Statens regnestykke for inntektsmuligheter baserte seg på at bonden skulle kunne hente urealistisk mye av inntekta si i markedet. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes forteller om et vanskelig utgangspunkt.

 

– Gjennom forhandlingene har vi fått budsjettmidler som har gitt et mer reelt regnestykke. Dessverre har vi ikke greid å oppnå kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper, men det var ikke mulig i viktige produksjoner på grunn av svake markedsmuligheter, og et lavt tilbud fra staten, sier Lars Petter Bartnes.

 

– Det er fortsatt viktig å jobbe for å redusere inntektsavstanden til andre grupper, men i år var det også viktig å legge til rette for bedre markedsbalansering. Markeds- og produksjonsregulering er sentralt for å sikre utviklinga på både store og små bruk, og de løsningene vi har oppnådd der bidrar til å sikre dette grunnlaget, sier lederen i Norges Bondelag.

 

Fortsatt ulikt syn på landbruk 

 

Bartnes innrømmer at forhandlingene har vært krevende.

 

– Det er svært krevende å forhandle med noen som har et helt annet syn på hvordan landbruket bør utvikles framover. Samtidig at vi har fått gjennomslag for viktige prinsipper om markedsbalansering som vil være viktig for norsk landbrukspolitikk i mange år framover. Vi mener at vi har fått til et akseptabelt resultat innenfor et lite handlingsrom, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. 

 

Fakta: Dette har vi oppnådd 

  • Ramme: 1100 millioner kroner 
  • Det er et løft for velferdsordninger i landbruket. Sikre bønder bedre muligheter til avløsning ved sjukdom og til ferie og fritid
  • Nasjonalt tilskudd til brattlent areal
  • Det blir et særskilt tilskudd for små og mellomstore melkebruk
  • Den foreslåtte økninga i bunnfradraget som var foreslått i statens tilbud, er stoppa. Bunnfradraget forblir på kr 6 000
  • Alle setrer får et tilskudd på kr 50.000
  • Frukt, bær, grønt og korn er prioriterte produksjoner i årets oppgjør

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag