Inn på tunet-kurs – kvalitet og trygghet


25.02.18 Ønsker du å starte opp et Inn på tunet-tilbud? Eller er du allerede i gang, men trenger hjelp med kvalitetssystemet ditt? Nå er det satt opp kurs som hjelper deg i prosessen. Det er NLR Innlandet som arragerer kurset som holdes i Oslo 13. mars og 18. april. Om kursets innhold sier de: “Du skal i løpet av kurset kunne ta i bruk et kvalitetssystem for Inn på tunet, slik at du som Inn på tunet-tilbyder kan møte kjøpers ønsker
og krav. For mange av dere bygger dette videre på det kvalitetssystemet dere allerede har til KSL, for andre blir dette helt nytt. Målet er at både tilbyder, kjøper og bruker skal være sikre på at kvalitet og trygghet på gården er ivaretatt på best mulig måte i tilbudet.”

Last ned invitasjonenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag