Ingen fondsordning i statsbudsjettet


13.10.17. I går la regjeringen fram forslag til statsbudsjett for 2018. -Heller ikke denne gangen ser vi spor at vilje til å innføre en klimafondsordning for jordbruket, sier en skuffet fylkesleder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. -En slik regnskapsmessig avsetning vil gjøre bønder i stand til å jevne inntekter mellom ulike år og ikke minst investere i klimatiltak på egen gård. Årets vanskelige innhøsting viser
tydelig at ekstrem nedbør gir økt risiko i jordbruket. -Regjeringen følger ikke opp eget løfte om fondsordning. Dette er spesielt skuffende etter at en enstemmig næringskomite i vår vedtok å satse på en fondsordning for jordbruket, sier Müller.
Les Norges Bondelags artikkel “Sier nei til klimafondsordning”ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag