Informasjonsdag om økologisk bærdyrking


05.09.16. Mandag 12.september arrangerer NLR Viken informasjonsdag om økologisk bærdyrking på Foss Gård i Lier. Informasjonsdagen er åpen for potensielle nye økologiske bærdyrkere og andre med interesse for økologisk bærdyrking. Arrangementet skal gi en førsteinnføring i økologisk bærdyrking. Det planlegges oppfølgingskurs med mer inngående informasjon om dyrking og stell av felt. Påmelding
innen 07.09.  Les mer hos NLR Viken.

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag