Informasjons- og høringsmøte på Melsom om nedskalering av norsk melkeproduksjon


 

Invitasjon melkekvoter

Vel møtt!

 

Hilsen Vestfold Bondelag og AU i Vestfold produsentlag


 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag