Informasjon til Bonden er nå sendt ut


15.06.19. Fylkesmannens landbruksavdeling har nå sendt ut en ny utgave av Info til Bonden, via epost til alle som har søkt produksjonstilskudd i Vestfold og Telemark det siste året. Her kan man blant annet lese om ulike tilskudd, avlingsskader, tørke-/billeskader i skogen, BU-prisen 2019, markdag og fagturer, nye muligheter for gårdstilbud, pågående klimaforhandlinger og endringer i vår landbruksportal.

Les Informasjon til Bonden – nr 2. Juni 2019ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag