Informasjon til bonden


Publisert: 27.06.2023

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er nå ute med andre utgave i år av “Info til bonden”. Her finnes mye nyttig og god informasjon om jordbruk og skogbruk.

Svært aktuelle saker i denne utgaven er blant annet  informasjon om at de foreløpige satsene for mange av RMP-tilskuddene er oppjusterte som følge av et godt jordbruksoppgjør, at du nå må melde mulig produksjonssvikt (tidl. avlingsskade-ordningen) via i Altinn, informasjonsmøter om tørken og tips til skogeieren når faren for skogbrann er stor.

Her finner du “Info til bonden” i sin helhet:

“Info til bonden”


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag