Ikke nok sitteplasser på møte om tørken!


Publisert: 02.07.2023

Vestfold Bondelag inviterte mandag til informasjonsmøte “Tørka gir bonden utfordringer” på Skjeestua i Stokke. Da fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren ønsket velkommen kl 19 viste det seg at det ikke var sitteplasser til alle, selv om vi hadde satt fram de 100 stolene vi fant på Skjeestua!  Bøndene fikk siste nytt fra både Bondelaget, Statsforvalteren, Norsk landbruksrådgiving, Gartnerhallen og TINE, og ikke minst muligheten til å stille spørsmål og ta en kaffekopp med gode bondekollegaer som også sliter med tørken.


Hvordan jobber Bondelaget med tørken? Egil Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag, var første innleder ut. Han kunne fortelle at Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget har ukentlige møter med LMD om tørkesituasjonen og at vi har sendt inn en tiltaksliste hvor vi ber om regelendringer som kan bidra til mest mulig fôr og avlinger og oppdatering av produksjonssviktordningen. Han kunne fortelle at det var avtalt nytt møte dagen etter. (Et møte hvor vi nå i ettertid vet at statsråden la fram 4 av de foreslåtte tiltakene).

Hoen var tydelig på at det for bøndene er tøft å kjenne på at det man har lagt inn av både arbeid og penger tørker bort. -Dette kommer på toppen av en allerede tøff økonomisk situasjon, særlig for melkebønder og andre med husdyr som baserer seg på beite. Mindre fôr enn forventa betyr at mer fôr må kjøpes inn, til høyrere kostnader, eller at besetningen må reduseres. Grøntprodusenter, og andre som har tilgang på vanningsanlegg, jobber døgnet rundt!

Han kunne fortelle at juristene hos Norges Bondelag nå jobber med å utarbeide standardavtaler for kjøp og salg av grovfôr.

Egil Hoen understreket også at det er godt å samles i tøffe tider, og at informasjons- og medlemsmøter tilsvarende dette nå arrangeres fortløpende over hele Østlandet. Regelverk og rådgivning er på agendaen på disse møtene. -Dere skal vite at Bondelaget er i beredskap!

Landbruksdirektør Olav Sandlund
Landbruksdirektør Olav Sandlund
Mona Skjæggestad, fra landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Mona Skjæggestad, fra landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Deretter slapp Statsforvalteren i Vestfold og Telemark til. Landbruksdirektør Olav Sandlund beklaget at det ikke var kommet så mye nye avklaringer ennå. Han kunne derimot fortelle at både LMD, LDIR og landbruksforvaltninga her i fylket bruker mye av erfaringen fra tørksesommeren 2018 nå og oppfordret alle til å følge med på www.landbruksdirektoratet.no hvor til en hver tid gjeldende regelverk ligger ute.

Mona Skjæggestad, er en av saksbehandlerne rundt produksjonssvikt hos landbruksavdelingen. Hun gikk i gjennom tilskuddsordningen og hvordan tilskudd for avlingssvikt beregnes. – Det viktigste du som bonde kan gjøre nå er å melde fra (via Altinn) hvis du tror du vil få såpass stor avlingssvikt at du kan være berettiget tilskudd.

Presentasjonen til Skjæggestad kan lastes ned her

De fremmøtte bøndene, hvor mange var kornprodusenter, fulgte spent med da Ingvild Evju, i NLR Viken, fortalte om hva man nå kan gjøre med kornåkrene. Og hun kom med gode og konkrete råd. -Det er viktig å gjødsle de kornåkrene som tross alt har et avlingspotensiale, og veldig dumt å droppe tiltak som gjør at ugrassfrøbanken blir stor. Det vil gi utfordringer i flere år. Hun sammenlignet denne sommeren med tørkesommeren 2018 og forklarte at utfordringen i år er en sen våronn og at det faktisk har regnet mindre i år enn i 2018 etter at vårkornet ble sådd. For åkerbønner og erter ser det heldigvis ut til å kunne bli en god avling.

Norsk Landbruksrådgiving har også et svært viktig tilbud til alle bønder, gjennom NLR HMS. Rådgiver Silke Hansen tok oss gjennom hvordan tørken påvirker bondens stress, bekymring og psykiske helse. Og ikke minst viste hun oss hvor man kan finne hjelp.

Etter en god pause med Gjennestads hjemmebakte kringle og kaffe, og ikke minst god tid til å prate med kollegaer, så var det lagt opp til Åpen spørretime.

Her var blant andre Erik Brodshaug, rådgiver i TINE oppe og sa litt om hvordan TINE nå jobber med tørken. Han slo et slag for å begynne tidlig nok med kraftfôr, da erfaringene fra 2018 viste at kuene kan klare seg med ganske lite grovfôr i situasjoner hvor det er grovfôrmangel. Han oppfordret også til gode avtaler hvis man skal kjøpe halm av kornbøndene, og at det enn så lenge forventes at det er storfe-bøndene som må ta initiativ til å ordne seg med halm.

Gunn Jorund Sørum fra Gartnerhallen var også tilstede, og understreket det Hoen sa tidligere. Grøntprodusentene vanner nå døgnet rundt, noe som både er kostbart og svært arbeidskrevende i varmen. Det var derimot få grøntprodusenter til stede, siden de måtte være hjemme å vanne.

Gledelig nok kunne vi derimot konstatere at det regnet ute underveis i møtet og alle var enige om hva vi ønsker oss mer av framover; regn!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag