Ikke godt nok for matjorda


06.03.15.  På Areal- og jordvernkonferansen ” Kampen om arealene”, som ble arrangert av KS og Landbruks- og matdepartementet, presenterte Asplan Viak “Tiltak for å styrke jordvernet.” Rapporten skal danne grunnlag for LMDs jordvernstrategi som legges fram for Stortinget i mai. – At rapporten peker på regionale planer og oppfølging av kommunale planprosesser, er ikke godt nok for jordvernet, sier Brita Skallerud, nestleder i Norges Bondelag.
 – God forslag, men det vil ikke bremse nedbyggingen av matjord, fortsetter Skallerud.  Les mer hos Norges Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag