Ikke gå glipp av tilskudd!


Publisert: 07.01.2022

Innen 10. januar må etterregistreringer gjøres for søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Har du fått med alt og ført opp riktige opplysninger?

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark informerer om følgende:

Korriger omsatt mengde av frukt, bær, veksthusgrønnsaker og frilandssalat i søknad om produksjons- og avløsertilskudd
Det er grunn til å tro at det finnes foretak som ikke fører opp alt salg av frukt, bær, veksthusgrønnsaker og salat. De kan gå glipp av distriktstilskudd. Satsene varierer med sone og produkt. Alle satsene er spesifisert i Teknisk jordbruksavtale.

For at utbetalingen skal bli riktig, må produsentene innen 10. januar sørge for at det er ført inn korrekt kvantum i søknad om produksjons- og avløsertilskudd. For å etter registrere opplysninger, følger man samme metode for innlogging og levering i Altinn som ved levering av søknad.

Korriger avløserutgifter i søknad om produksjons- og avløsertilskudd
For året 2021 kan foretak med husdyr få inntil 85 800 kr i tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Kontroller har avdekket en del feilregistrering av avløserutgifter. Vær spesielt klar over at:

  • Kostnadene som føres opp, skal gjelde for 2021.
  • Kostnader fra avløserlag/avløsning kjøpt fra andre foretak skal føres uten mva. Dersom ditt foretak ikke er registrert i mva-registeret, kan avløserutgifter oppgis inkl. mva.
  • Utgifter til avløsning omfatter utgifter til arbeid knyttet til foretakets husdyrdrift. Det gis ikke tilskudd til leie av maskiner eller annet materiell (kun leie av arbeidskraft) som benyttes under utførelse av en tjeneste.
  • Avløseren som benyttes må være minst 15 år når avløsningen utføres.
  • Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra det foretaket vedkommende er avløser for, eller være ektefelle eller samboer til en som har næringsinntekt fra dette foretaket.

For at utbetalingen skal bli riktig, må både antall dyr og avløserutgifter være korrekt ført inn i søknad om produksjons- og avløsertilskudd.  Avløserutgiftene kan korrigeres innen 10. januar. For å etterregistrere opplysninger, følger man samme metode for innlogging og levering i Altinn som ved levering av søknad.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag