Ikke akseptabelt!


Publisert: 05.05.2021

Over 100 tillitsvalgte fra Vestfold og Telemark Bondelag deltok i går på digitalt møte om statens tilbud i årets jordbruksoppgjør. Skuffelsen og frustrasjonen var stor og det var bred enighet om at statens tilbud er et skambud som signaliserer totalt manglende vilje til å redusere inntektsgapet og vri landbruket tilbake i nødvendig retning.

Tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte er at det er svært vanskelig å se for seg at dette tilbudet kan lede til en avtale i årets jordbruksoppgjør. Tilbudet gir signal om en politikk som ikke støtter opp om norsk landbruk.

Det er stor uro i rekkene, og på sosiale medier koker det om dagen. Tilbudet viser at hovedproblemet er at regjeringen ikke vil satse på norsk matproduksjon. Flere tillitsvalgte oppfordret derfor til samhold nå. – Hvis staten oppnår splitt og hersk blant oss bønder er vi sjakk matt, var en av uttalelsene.

Fylkesleder Aslak Snarteland hadde gjennom dagen uttalt seg til flere medier med reaksjoner på tilbudet og gjentok på møtet at han var oppgitt og skuffa over et utspill fra staten som han betegner som direkte useriøst. -Det er mange i næringa som ønsker at landbruket skal bryte tvert, men vi må ha tillit til at forhandlingsutvalget gjør de riktige vurderingene. Vi er i en alvorlig situasjon og aksjonsberedskapen er helt klart høynet etter dagens tilbud, var Snartelands vurdering. Han presiserte at det neppe vil være noe ekstra å hente i Stortinget hvis det blir brudd i år. Dette gir politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand en god forklaring på i denne artikkelen.

– Bryter bøndene i år, havner saken i et storting hvor Frp skal utgjøre flertallet. Frp vil neppe hjelpe bøndene, Sp eller Ap vil neppe hjelpe regjeringen. Et brudd vil dermed kun føre til det symbolske, som ikke skal undervurderes, at bøndene setter foten ned. Sitat fra artikkelen.

Hør også på en fersk episode av Landbrukspodden med noen refleksjoner rundt tilbudet fra staten.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag