IKEA legger nye premisser for et varehus på Delijordet


09.12.13. For halvannen uke siden ga landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) sitt bifall til at rundt 68 dekar av svært fruktbar jord blir ofret til fordel for et IKEA-varehus i Vestby.  Nå garanterer IKEA at byggingen skal gjøres på en bærekraftig måte.

Les mer hos Norges Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag